Nghệ thuật Tiếng Nói Trái Tim - Đôi Cánh Tâm Hồn

Tôi đã vô cùng xúc động và cảm phục trước tài năng cũng như sự lao động nghệ thuật của 2 bạn trẻ khuyết tật.

Xin mời các anh chị các bạn cùng thưởng thức