Chiêm Hóa ngày trở lại

Một trong những đôi nhân vật của: "Chuyện tình Chiêm Hóa"

Tôi trở lại Chiêm Hóa sau hơn một năm bốn tháng kể từ ngày chứng kiến những con người lãng mạn ICT làm lễ khởi công CTTĐCH. Gặp lại những nhân vật trong câu chuyện tình tôi kể... tất cả họ đang thực hiện lời hứa với đất và người Chiêm Hóa không quản ngày đêm nắng mưa và vất vả...