Chiêm Hóa ngày trở lại

Một trong những đôi nhân vật của: "Chuyện tình Chiêm Hóa"

Tôi trở lại Chiêm Hóa sau hơn một năm bốn tháng kể từ ngày chứng kiến những con người lãng mạn ICT làm lễ khởi công CTTĐCH. Gặp lại những nhân vật trong câu chuyện tình tôi kể... tất cả họ đang thực hiện lời hứa với đất và người Chiêm Hóa không quản ngày đêm nắng mưa và vất vả...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8354','c3f0obqc2237v6l4pvmgujq0l7','0','Guest','0','54.80.102.170','2018-08-15 10:27:51','/a285298/chiem-hoa-ngay-tro-lai.html')